Organisation

Holdturneringsudvalget på 5 medlemmer har diverse holdturneringer som ansvarsområde. Det er både Hovedturneringen (1., 2. og 3. div.), Dagligaen (dagliga 1, 2 og 3) samt pokalturneringen.
Desuden har dette udvalg nedsat nogle arbejdende grupper, som vi kalder regionsudvalg. De tager sig af holdturneringer i de respektive regioner.
Medlemmer af regionsudvalgene er ikke valgte medlemmer, men frivillige, og har dermed ingen bestemmelsesret. Holdturneringsudvalget bestemmer og regionsudvalget laver en del af arbejdet.
Der kommer regionsudvalg i regionerne efterhånden som de starter turneringer op.

I øjeblikket dirigerer holdturneringsudvalget alt, men på sigt bliver regionerne mere eller mindre selvstyrende.

Den nuværende bestyrelse og udvalgsmedlemmer ser du via dette link, hvis du er logget på siderne.