DKU's bøger og blade

DKU udgiver 2 blade, Krolfposten og Stævneposten.

DKU’s blade sendes i 1 eksemplar til klubbernes formænd, som sørger for medlemmernes orientering om hvad der foregår i krolfens verden. De sendes enten pr. email eller pr. fodpost.

Bladene skrives i MS Word og trykkes på en af YIT’s farveprintere på A4 papir. DKU hæfter ikke siderne sammen, da nogle klubber fotokopierer bladene.

Nogle kopierer bladet til alle medlemmer, andre laver nogle få kopier og andre kopierer slet ikke. Det bestemmer klubben selv. Nogle deler ud til medlemmerne, nogle lægger nogle eksemplarer frem til træning, nogle rundsender bladene og andre hænger bladene op på opslagstavlen. Igen er det klubben der bestemmer.

Humlen i det hele er, at ALLE klubbernes medlemmer burde have chancen for at læse bladene, da der kan være nyttige oplysninger om regler, spillesteder og mødetider, men det er op til klubben at offentliggøre bladet internt.

Stævneposten

Stævneposten omhandler vore stævner. Årets første nr. indeholder invitationer til alle årets stævner, og det udkommer i marts/april.

Derefter kommer der et nr. efter hvert stævne med rapporter, resultater og billeder.

Krolfposten

Krolfposten omhandler alt andet end stævnerne. Holdturneringen, regelændringer, rapporter fra diverse klubmesterskaber, avisudklip og meget andet krolfrelateret.

Årsbøgerne

DKU blev stiftet 2004, og siden har DKU udgivet en bog om hvert år med ord og billeder. Der er rapporter og billeder fra hvert stævne plus slutstillinger fra alle puljer i alle div. Desuden er der rapporter og billeder fra alle slutspillene og pokalfinalen.
Derudover er der lavet 2 bøger der handler om årene før 2004.
Den ene dækker de 25 første år fra 1973 til 1997, og den anden dækker 1998 til 2003.
Pris. pr. bog er ca. 450-500 kr, bortset fra 1998-2003 bogen, som koster ca. 700 kr.
Er man interesseret, så kontakt formanden.