Organisation

Ordensudvalget er DKU's ombudsmand, om man vil. Klager kan indsendes til dette udvalg, specielt hvis det er en klage over et udvalg.
Klager over holdturneringen går normalt først gå til holdturneringsudvalget. Er man ikke enig i dette udvalgs beslutning, kan man gå til ordensudvalget. Der er et sæt regler specielt for dette udvalg.
Der er 3 medlemmer fra 3 forskellige klubber, plus 2 suppleanter fra endnu 2 forskellige klubber. De 3 afgør sagerne, men op til 2 af medlemmerne kan fra sag til sag skiftes med en suppleant, hvis en eller flere af de 3 er inhabile i en sag.

Den nuværende bestyrelse og udvalgsmedlemmer ser du via dette link, hvis du er logget på siderne.