Regler - Forslag til ændringer

Holdturneringsregler

§5 Stillingen

Tilføjelse:

Ved udregning af stilling på tværs af puljer, regnes der med gennemsnitlige point og score per kamp.

I tilfælde af pointlighed, er scoren afgørende.

Giver scoren heller ikke en afgørelse, spilles som afslutning på turneringen en afgørende kamp mellem de hold der står helt lige.

Småjusteringer af spilleregler

$4 Forhindringer

Har fået tilføjet:

Runde låg må godt fastgøres i centrum, selv om de kan dreje om centrum.

 

§9 Dommer - boks "Dommerens rolle" afsnit "Gå frem"

Har fået tilføjet:

Straf kan forekomme, men rækkefølgen er først advarsel, og ved gentagne forseelser, da eventuelt straffe slag.

 

§13 Kugle i hul

Tekst ændret til:

"når den ligger stille på bunden af hullet".

og tilføjet:

Ved indendørs krolf, skal kuglen ikke nødvendigvis røre bunden.

 

Altså er alt sammen kun yderligere specifikation eller uddybning af eksisterende regler.

Holdturneringsreglement §19 Force majeure - Stk. 2 - Afbrydelse af kamp

Dette tilføjes:

Spilles der ny kamp, så skal den spilles helt forfra.

Holdturneringsreglement §12 Lån af spillere

Dette tilføjes:

Ønsker en spiller at skifte hold undervejs i turneringen, skal der sendes en ansøgning til holdturneringsudvalget, som afgør om det er OK eller ej. Der kan kun skiftes hold 1 gang.

Spilleregler §16 - Kugle ude

Rød tekst er ny.

Hvis andre har skudt kuglen ud af banen, er det gratis at komme ind igen. Kuglen genplaceres, hvor den kom fra, dog min. 6 cm fra andre kugler.

Kuglen forsøges så vidt muligt placeret så den ikke generer andre kugler.

De nye regler

Her er links til de nye regler.Det der er nyt fra i år er markeret med rød skrift.

Spilleregler,

Turneringsreglementet er nu delt op i 2:

Holdturneringsreglemet.

Stævnereglement.

Mere krolf

Login

Log bare ind, det er ganske ufarligt. Det giver lidt mere adgang at være logget ind.
Har du ikke et brugernavn, så lav et med linket "Create an account".

God fornøjelse

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.