DKU har modtaget en invitation til stort krolfstævne i Sønderborg onsdag den 20. juni 2018

Her er mailen uredigeret:

Kære Dansk Krolf Unions repræsentanter.
Jeg sender hermed indbydelse til ovennævnte.
Vi håber på I vil bakke arrangementet op. Således at vi kan vise sporten frem fra sin bedste side.
Må gerne omdeles/mailes rund/lagt på facebook..

TAK

Med sportslig hilsen

Sønderborg Familie og Firma Sport
Jonny Arnold
Gottorpvej 21 - Dybbøl
6400 Sønderborg
7448 5089
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.sfs-sonderborg.dk
Idræt  |  Motion  |  Samvær

Når man ser nærmere på hvem der inviterer, så er det firmasporten og ÆldreSagen, og da vi i DKU har medlemmer både inden for firmasporten og ÆldreSagen, kan vi da kun støtte op om stævnet, så derfor offtenliggøres det også på DKU's hjemmesider.
Der spilles efter DAI's regler, men det kan vi sagten leve med.

Her er en tilmeldingsblanket.