"Valgfrit område" afskaffes med omgående virkning.

På generalforsamlingen var der stor enighed om at afskaffe "Valgfrit område". Hele 32 ud af 34 stemmer var for at afskaffe det.

Nu er der så kun "Ude" og "inde" tilbage. Det tidligere "Valgfrit område" bliver som udgangspunkt gjort til "Inde", hvilket vil sige, at man må spille derfra - som man jo også måtte tidligere da det var "Valgfrit område".
Men ligger man så dårligt, at man vil vælge at flytte kuglen, så gælder reglerne for at flytte en kugle der ligger på banen. Eneste flyttemulighed i sådan et tilfælde er tilbage til start på dette hul. Det er faktisk samme regler som sidste år.

Ændrer man det til at det er "Ude", skal det være helt klart hvor den er inde og ude. En streg, en græskant eller hvad man nu kan finde på.
Her gælder de sædvanlige flytteregler for "Ude" - altså også lige som sidste år.

Klubberne bestemmer selv hvad der er inde og ude. DKU beskriver banerne efter bedste evne, ud fra de oplysninger vi allerede har, så hvis klubben beslutter anderledes, må I sende eventuelle rettelser til undertegnede.

Hvis man har f. eks. et budskads, skov eller højt græs, som tidligere var valgfrit område, så er det nu bane; medmindre klubben definerer det anderledes. Men klubben skal selv tage hænderne op af lommen og komme med de nye definitioner.

Klubber der ikke deltager i holdturneringen og klubber der ikke har valgfrie områder, de kan slappe af.
Klubber der har "Valgfrit område", men som synes det er ok at det tidligere "Valgfrit område" nu er bane, de skal heller ikke gøre noget.
Kun klubber der har "Valgfrit område", som nu skal defineres som "Ude" skal reagere. Især hvis de deltager i holdturneringerne. DKU skal have en beskrivelse af hvad der er "Inde" og hvad der er "Ude".

--------------------------

En klub har buske tæt på deres huller, og jeg lavede en detaljeret forklaring. Den kan I andre lige så godt få fornøjelse af:

Hvis buske er ”Inde”.
Skyder man selv sin egen kugle i busken, kan man vælge:
   1) Skyde derfra hvor den ligger.
   2) Flytte kuglen ind, men da den allerede var på banen, så er eneste mulighed for flytning at starte forfra på hullet og det koster 1 slag.

Bliver ens kugle skudt i buske af andre, så er det de samme 2 valg man har.
Det er samme regler som sidste år.

Hvis buske er ”Ude” – kuglen SKAL flyttes.
Skyder man selv sin egen kugle i busken, kan man vælge:
   1) Flytte ind hvor den løb ud efter gældende regler. Det koster 1 slag.
   2) Starte forfra på hullet og det koster 1 slag (men det giver sjældent mening).

Bliver man skud ud i busken af andre, placeres kuglen gratis hvor den kom fra.

I det tilfælde hvor en kugle rammer en anden og begge løber til ”Ude”.
Den ramte kugle placeres gratis hvor den kom fra – skyttens kugle flyttes ind hvor den løb ud efter gældende regler. Koster 1 slag.
Det er samme regler som sidste år.