Permanente artikler

Regler for kørsels-, bro- og mødepenge

Hvad kan man få penge til?

Indendørs krolf

Indendørs krolf er i DKU forholdsvis nyt, men her er lidt oplysninger.

Tilskud

Tilskud til projekter i DKU klubber.

Regler - Forslag til ændringer

Spilleregler

Dette kommer med på generalforsamlingen:

Afskaffelse af "Valgfrit område", så der udelukkende findes "Ude" og "Inde".

Det gør reglerne meget mere enkle, da en del spillere har det svært med regler for valgfrit område.

Baner der har et valgfrit område, bliver det tidligere "Valgfrit" som udgangspunkt gjort til bane. Altså skal klubberne gentænke om det skal være således eller ej.

Altså hvis en bane har en skov eller noget langt græs hvor kuglen kan løbe ind, så er det fremdeles sådan at man må spille derfra, men hvis man ønsker at flytte kuglen, er eneste mulighed at gå tilbage til start. Dette koster 1 slag. Og det er lige meget om andre eller en selv har skudt kuglen i skoven.

---------------------------------------

Afskaffes "Valgfrit" ikke, ændrer vi reglen for indflytning fra "Valgfrit" til at blive gratis at komme tilbage, når andre har skudt kuglen derind.

Stævnereglent

Her er kommet 2 nye paragraffer:

§3 Kontrol af kampsedler

Ved stævner er det op til spillerne selv at kontrollere at dommere har regnet rigtigt og dermed at det er de rigtige tal der er på kampsedlen, når denne afleveres til dommerbordet.

§4 Rygning

Rygning i stævnetelte og på banerne er forbudt, samt overalt under afbrændingsforbud fra myndighedernes side.

Holdturneringsreglement

Der er egentlig intet nyt, men lidt omformularinger.

1) en tilføjelse til §10 Holdkort

Fulde navn skal noteres mindst 1 gang pr. spiller. Ellers kan vi ikke tjekke for ulovlige spillere senere.

2) En sætning ændret i §10 Holdkort

Før: Holdkortet skal være afsendt til registrering indenfor en uge efter kampens afvikling. Kopier, scanninger, billeder af god kvalitet og originaler af holdkortet kan modtages per mail, mens mobilbilleder og resultater per sms ikke modtages.

Efter: Holdkortet skal være afsendt til registrering indenfor en uge efter kampens afvikling. Kopier, scanninger, billeder af god kvalitet eller originaler af holdkortet skal sendes per mail til registrering

, mens mobilbilleder og resultater per sms ikke modtages. (slettet fra og med 2024)

§4 Forhindringer

Forslag kommer på generalforsamlingen

Følgende fjernes:

Man må flytte kuglen op til 15 cm væk fra en forhindring, målt til den del af kuglen, der er nærmest forhindringen eller banekanten - dog ikke direkte i hul - og der skal være min. 6 cm til nærmeste anden kugle. Dette koster 1 slag.

Har en anden spiller skudt ens kugle et sted hen på banen, hvor dommeren vurderer kuglen absolut ikke er spilbar, må man gratis flytte kuglen op til 15 cm væk fra forhindringen.

Altså må man spille derfra hvor man ligger, eller gå tilbage til start på hullet.

§9 Dommerens rolle

Forslag kommer på generalforsamlingen

Følgende fjernes:Tidligere antal slag lægges sammen, og spillerens antal slag nævnes når spilleren er kommet i hul: F.eks. ”Anders 4”.

Erstattes med:Føre regnskab med slagene og f. eks. sige ”Anton 3 slag, før 18, nu 21 slag”.

 

§17 Forfra

Vi erstatter denne linje:Hvis man af en eller anden årsag kommer til at ligge umuligt, kan man vælge at starte forfra på hullet.

Med denne:Man kan altid vælge at starte forfra på et hul.

Man skal nemlig ikke ligge umuligt for at have lov til at starte forfra.

 

Holdturneringsregler

§5 Stillingen

Tilføjelse:

Ved udregning af stilling på tværs af puljer, regnes der med gennemsnitlige point og score per kamp.

I tilfælde af pointlighed, er scoren afgørende.

Giver scoren heller ikke en afgørelse, spilles som afslutning på turneringen en afgørende kamp mellem de hold der står helt lige.

Småjusteringer af spilleregler

$4 Forhindringer

Har fået tilføjet:

Runde låg må godt fastgøres i centrum, selv om de kan dreje om centrum.

 

§9 Dommer - boks "Dommerens rolle" afsnit "Gå frem"

Har fået tilføjet:

Straf kan forekomme, men rækkefølgen er først advarsel, og ved gentagne forseelser, da eventuelt straffe slag.

 

§13 Kugle i hul

Tekst ændret til:

"når den ligger stille på bunden af hullet".

og tilføjet:

Ved indendørs krolf, skal kuglen ikke nødvendigvis røre bunden.

 

Altså er alt sammen kun yderligere specifikation eller uddybning af eksisterende regler.

Holdturneringsreglement §19 Force majeure - Stk. 2 - Afbrydelse af kamp

Dette tilføjes:

Spilles der ny kamp, så skal den spilles helt forfra.

Holdturneringsreglement §12 Lån af spillere

Dette tilføjes:

Ønsker en spiller at skifte hold undervejs i turneringen, skal der sendes en ansøgning til holdturneringsudvalget, som afgør om det er OK eller ej. Der kan kun skiftes hold 1 gang.

Mere krolf

Login

Log bare ind, det er ganske ufarligt. Det giver lidt mere adgang at være logget ind.
Har du ikke et brugernavn, så lav et med linket "Create an account".

God fornøjelse

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.