DKU laver en ordning vi kalder "Udrykningshold" som hjælp til nye klubber eller forsamlinger der vil i gang med krolf.

Udrykningshold

DKU tilbyder et krolf opstartsarrangement. Vi stiller med udstyr og instruktører – i stiller med spillere og godt humør. Eneste krav er et passende stykke græs hvor der kan laves en bane med toiletter i nærheden.
Der er ingen betingelser for arrangementet, men vi forbeholder os ret til at springe fra, hvis vi ikke kan finde frivillige til den planlagte dag.
Det koster lidt kørselspenge, men ellers gratis, medmindre I insisterer på at give instruktørerne en lille erkendtlighed.

Bare ring til Peter Lyngdal Christensen på 29 93 91 17 og DKU finder nogle frivillige.

DKU klubberne hjælper

Det kan lyde som om vi har et hold på 4-6 instruktører stående stand by døgnet rundt, men det har vi altså ikke.
Vi satser mere på klubbernes villighed til at hjælpe, så hvis nogen efterspørger et arrangement, kontakter vi de nærmeste klubber for at finde nogle frivillige der vil tage sig af dem der efterspørger et arrangement. DKU organiserer, men klubberne stiller folk til rådighed, som så repræsenterer både egen klub og DKU.
DKU kan skaffe ekstra udstyr til udlån og betaler gerne fragt frem og tilbage, samt hvad instruktørerne ellers måtte have af udgifter.
Vi håber selvfølgelig på at det får nogle folk til at spille krolf og at nogle af dem havner i en DKU klub.