Organisation

Regel- og kursusudvalget på 5 medlemmer bearbejder regelændringer.
Små regelændringer indføres bare. Store regleændringer fremlægges på generalforsamlingen, hvor beslutninger om regelændringen vedtages eller afvises.
Desuden har udvalget ansvaret for afholdelse af kurser i regler.

Regel- og Kursus-udvalget arbejder med reglerne når sæsonen slutter og hen over vinteren efter behov.
Om sommeren afholdes kurser. Enten det årlige DKU kursus eller kurser bestilt af klubberne.

Den nuværende bestyrelse og udvalgsmedlemmer ser du i dette dokument.

Her er priser på kurser.