Organisation

Redaktions- og IT udvalget på 3 medlemmer skriver og udgiver unionens 2 blade Krolfposten og Stævneposten. Desuden er det dette udvalg der vedligeholder unionens hjemmesider, resultater og ranglister.

Den nuværende bestyrelse og udvalgsmedlemmer ser du i dette dokument.