Sponsorer

krolfbutikken  Caverion 

Optagelse i Dansk Krolf Union

Ønsker man at blive optaget i DKU, skal man kontakte bestyrelsen. Udfyld denne formular til optagelse i DKU
Bestyrelsen skal bruge klubbens vedtægter, hvis den er stiftet, ellers hjælper vi gerne med råd, vejledning og et sæt standardvedtægter (kan også fås i word format).

Her er et link til priserne for medlemskab og meget mere.

Dansk Krolf Unions organisation

Hvis man vil se hvem der er valgt ind i bestyrelse og udvalg, så klik på adresselisten.

Bestyrelsen har delt landet ind i 9 regioner, men regionerne bruges foreløbig kun i holdturneringerne.
Vi har tilnærmelsesvis fulgt statens regioner, men delt 4 ud af statens 5 regioner i 2. Eneste undtagelse er Hovedstaden, som er den samme som statens.
Derfor har vi Nordjylland øst og vest, Midtjylland øst og vest, Sydjylland, Fyn, Storstrøm, Sjælland og Hovedstaden.

De vigtigste af Dansk Krolf Unions dokumenter er vedtægter, adresseliste og de vigtigste datoer.

Generalforsamlingen

Øverste myndighed er generalforsamlingen.

Alle klubber indmeldt senest på generalforsamlingen er stemmeberettiget med 1 stemme. Klubber med over 50 medlemmer har yderligere 1 stemme.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen og de konstituerer sig selv.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at tage sig af diverse opgaver, permanente udvalg så vel som udvalg der klarer en enkelt engangsopgave.

Udvalg

Der er i øjeblikket 5 permanente udvalg, hvor medlemmerne vælges på generalforsamlingen.

Regel- og kursusudv., Redaktions og IT-udv., Stævneudvalg, Holdturneringsudv. og Ordensudvalg.