DKU afholdt den 30. maj 2021 den længe udsatte generalforsamling.

Corona har udsat generalforsamlingen i lang tid, men nu blev det endelig tid til at afholde den.

Denne gang i Ødis Hallen, hvor vi havde masser af plads til at sprede folk, og hvor Ødis IF's Venner stor for sandwich, kaffe og kage.

Ca. 30 fremmødte og ingen dramatik, så vi sluttede hen ad 15:30-16:00, så det var en god generalforsamling, bortset fra vi skulle sidde indendørs når vejret var fremragende.

Jeg springer lige til valgene, da det er det vigtigste, men først en stor tak for indsatsen til alle afgående bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Ingen frivillige, ingen union.

Bestyrelsen:

Der var skriftlig kampvalg om 5 poster og 2 suppleanter, og der var 8 kandidater.

Man skulle stemme på 5 personer, og de 5 med flest stemmer kom ind i bestyrelsen, de 2 næste blev suppleanter og en enkelt blev fri.

Ind kom - med titel i parantes.

Henning J, Thomsen, DKK (kasserer) - 27 stemmer.
Peter L. Christensen, KØK (formand) - 25 stemmer.
Ole Reeckmann, KØK (næstformand) - 21 stemmer.
Gerda Marcussen, Hullet (sekretær) - 21 stemmer.
Erling Fjeldsted, Odin (nyvalgt) - 17 stemmer.

Suppleanter:

Søren L. Christensen, Akademisk Kugleklub (1. suppl.) - 16 stemmer.
Per Meisner, Østerbro (2. suppl.) - 5 stemmer.

Hans Jørgen Kahl, Øster Lindet kom ikke ind.

Bilagskontrollant og suppl.:

Mads Lynggaard Müller, KØK og Jens Peter Olesen, Lundsmark.

Ordensudvalg:

Kirstine Kristensen, Agrarerne og Poul Knudsen, ViGo'e blev siddende, og dertil valgtes Hans Jørgen Kahl, Øster Lindet.
Vivi Reeckmann, KØK blev som suppleant, og nyvalgt blev Winnie Christensen, Hårby.

Regel- og Kursusudvalg:

Peter L. Christensen, KØK, Henning J. Thomsen, DKK, Gerda Marcussen, Hullet og Jens Peter  Olesen, Lundsmark blev alle genvalgt, og dertil kom Kate Heiby, Christiansfeld.

Stævneudvalg

Per Meisner, Østerbro var bestyrelsens medlem i stævneudvalget, men da han ikke kom i bestyrelsen, blev Erling Fjeldsted, Odin indsat i stedet for.

Carsten Jensen, Rikke Jensen, begge KØK, Per Schmidt, Baskerne og Kurt Juul, Lundsmark blev alle siddende.

Redaktions- og IT-udvalg

Peter L. Christensen, KØK, Henning J. Thomsen, DKK, og Jens Peter Olesen, Lundsmark blev alle siddende.

Holdturneringsudvalg

Lene Henriksen, KØK, Ole Reeckmann, KØK, Peder Rasmussen, Madholdet og Susanne Boesen, Ejby blev alle siddende. Nyvalgt blev Joan B. Rasmussen, ViGo'e.

Regnskaber 2019 og 2020

Kassereren Henneng J. Thomsen, DKK fremlagde regnskab og budget, og alt blev godkendt. 

Find dem via diss links: 2019 og 2020, samt budget 2021.