Vi kan ikke blive ved med at lade coronaen bestemme over vores liv …

 

Vi må i gang med at spille krolf - selvfølgelig på de betingelser, som myndighederne udstikker, så vi passer på os selv og hinanden.

Derfor har DKU (Dansk Krolf Union) og DGI Krolf afholdt et lille møde for at planlægge et fælles arrangement i 2021.

Såfremt coronasituationen tillader det, vil vi i samarbejde indbyde til et stævne, ”SAMMENTRÆF”. Stævnet afvikles i Glud v/Juelsminde lørdag, den 8. maj 2021.

Stævnet vil blive afviklet under hensyntagen til alle de krav, der vil blive stillet fra myndighedernes side.

Prisen vil være 100 kr. pr. mand, og dette beløb dækker spil, mad, præmier m.m.

Der vil være mange gode præmier – og lodtrækningspræmier.

Indbydelse vil blive udsendt i slutningen af marts 2021 med tilmelding der åbner 15. april 2021 kl. 08.00. Sidste frist 22. april kl. 23:59.

Nærmere følger senere – men nu er der i hvert fald mulighed for at reservere dagen og sætte X i kalenderen.

Håber vi ses!!!!