Krolfklubben Odin er nu stiftet som selvstændig klub, og dermed ikke mere under Vojens Pensionistforening.

 

Krolf har hidtil været en underafdeling af Vojens Pensionistfoirening, hvor man kaldte sig Krolfklubben Odin, men man har nu valgt at stifte Krolfklubben Odin som en selvstændig forening.

Det vil lette administrationen og give krolfspillerne mere frihed til at forvalte midler, uden at skulle igennem hovedforeningen.

Om det får indflydelse på medlemstallet vides endnu ikke 100%, men forventningen er at det ikke vil ændre sig.

Formand blev den hidtidige krolfformand Erling Fjeldsted, så der er faktisk ikke meget der ændrer sig for krolfspillerne, mens altså adminstrationen bliver nemmere.

Den nye klub overtager selvfølgelig medlemskabet i DKU.