Holdturneringerne planlægges IKKE som normalt.

Det er stadig svært at se mere end 2 måneder frem i tiden, men nu er vi ret sikre på der ikke skal spilles i maj måned.

Holdturneringerne planlægges som vi plejer, dog planlægges der IKKE kampe i maj måned. Det kan så afstedkomme at vi må spille i juli og senere i september end vi plejer.

Bliver der også lukket for juni, så må holdturneringsudvalget lægge hovederne i blød, og se om ikke der kan laves noget med mindre puljer i august september. 

Jeg har meget svært ved at fornemme om dette er falder til ro i maj, juni eller juli – eller senere for den sags skyld, så alt der planlægges er med forbehold.