Tilskud til projekter i DKU klubber

Bestyrelsen har besluttet at støtte projekter der kan udbrede kendskabet til krolf, og eventuelt give flere medlemmer i klubberne eller måske endda flere klubber i unionen.

Der er afsat en pulje på 6.000,- kr til diverse projekter.

DKU klubber kan ansøge om penge til annoncering i pressen. Alt efter projektets art og annoncens pris, vil DKU give et beløb i støtte.
Send en ansøgning til formanden med beskrivelse af projektet inkl. forventet annoncepris.

Desuden vil DKU give underskudsgaranti til visse projekter. Igen vil det være afhængig af projektets art og budget, hvor meget af et eventuelt hul i budgetterne vi vil lukke.
Send en ansøgning til formanden med beskrivelse af projektet inkl. et budget.

Ønsker man medlemskab af DKU, kan man se priser på dette via dette link og indmeldelsesformular findes på denne side.
Yderligere oplysninger findes under "Dokumenter" og faneblad "Ny klub".