Tilskud til projekter i DKU klubber.

Bestyrelsen har besluttet at støtte projekter der kan udbrede kendskabet til krolf, og eventuelt give flere medlemmer i klubberne eller måske endda flere klubber i unionen.

Der er afsat en pulje på 6.000,- kr til diverse projekter.

DKU klubber kan ansøge om penge til annoncering i pressen. Alt efter projektets art og annoncens pris, vil DKU give et beløb i støtte.
Send en ansøgning til formanden med beskrivelse af projektet inkl. forventet annoncepris.

Desuden vil DKU give underskudsgaranti til visse projekter. Igen vil det være afhængig af projektets art og budget, hvor meget af et eventuelt hul i budgetterne vi vil lukke.
Send en ansøgning til formanden med beskrivelse af projektet inkl. et budget.


Dansk Krolf Union er for tiden medlem af Friluftsrådet, hvor DKU's klubber kan søge om penge til diverse udendørs projekter, og endda ret store beløb.

Se på Friluftrådets hjemmeside hvordan man søger, og til hvad man kan søge.


Kommunerne har også nogle støtteordninger, men der er reglerne forskellige fra kommune til kommune.

Bl. a. KØK og Lunderskov i Kolding kommune har tidligere fået støtte fra §79, men det kunne vi så ikke mere, da klubben var registreret som Folkeoplysende forening, hvad end det så har med hinanden at gøre.

Her behøvede vi i øvrigt ikke have et projekt – man kunne søge hvert år og fik bare et beløb til kassen.

Jeg har hos Ældresagen fundet en artikel om emnet, så se på dette link hvad de skriver om sagen.


Ønsker man medlemskab af DKU, kan man se priser på dette via dette link og indmeldelsesformular findes på denne side.
Yderligere oplysninger om indmeldelse findes under "Dokumenter" og faneblad "Ny klub".