Hvad kan man få penge til?

Kørselspenge

Man kan få kørselspenge til opgaver pålagt af DKU.

Satsen er 2,50 kr pr. km.

Eksempler på ting man kan få kørepenge for: Banegodkendelse, møde, diverse ærinder i forbindelse med stævner og slutspil.

Send en mail til kassereren med kontonr., hvor man opgiver fra og til adresser, plus eventuelle omveje og formålet med disse, plus antal kørte km.

Bropenge

Hvis man som klub skal krydse Storebælt i forbindelse med pokalkampe eller et slutspil, kan man få bropenge - dog max. for 2 biler.

Hvis man i DKU ærinde skal krydse Storebælt, kan man ligeledes få bropenge.

Send en mail til kassereren med kontonr., og med beskrivelse af ærinde og vedhæftet kopi af kvittering(er).

Mødepenge

I forbindelse med møder, hvor mødeholder sørger for forfriskninger, kan man få 20,- kr pr. mødedeltager.

Eksterne møder er efter regning.

Send en mail til kassereren med kontonr., antal deltagere og beskrivelse af mødet.