DKU afholdt generalforsamling i Ødis

DKU's generalforsamling var henlagt til Ødis Hallen den 17. marts 2024.

Vi startede med en bid brød kl. 12:00 og 12:30 gik det løs med selve generalforsamlingen.

Her vil jeg ikke gengive beretninger, bemærkninger og andet der ikke udmøntede sig i de store ændringer, men kun komme ind på valg og regelændringer.
Vil man se detaljer, kan man lse referatet der er vedhæftet nederst i dette "skriv".

Regnskab 2023

RegnskabA.png

RegnskabB.png

 

Budget 2024

Budget2024.png

Kontingenter 2025

Klubkontingent, medlemskontingent og holddeltagelse er alle uændrede med 100, 5 og 150 kr.
Deltagelse i pokalturneringen ændres fra 30 til 50 kr.

Valg

Bestyrelsen

Ole Reeckmann (KØK), Erling Fjeldsted (Odin) og Gerda Marcussen (Christiansfeld) var på valg, men kun Gerda genopstillede.

Søren L. Christensen (Mjølner), Macus Juul (Lundsmark), Hans Jørgen Kahl (Øster Lindet) stillede op sammen med Gerda til bestyrelsen, så der var kampvalg.

Gerda fik 31, Marcus 28, Søren 24 og Hans Jørgen 15 stemmer. De 3 førstnævnte kom i bestyrelsen.

Bestyrelsessuppleanter

Hans Jørgen Kahl (Øster Lindet) genopstillede og er nu 1. suppleant.

Svend-Aage Gräns (Slotsbyen) er ny 2. suppleant.

Bilagskontrollant

Mads Müller (KØK) genvalgt.

Bilagskontrollantsuppleant

Jens Peter Olesen (Lundsmark) genvalgt.

Regel- og Kursusudvalget

Henning Thomsen (DKK), Gerda Macussen (Christiansfeld) og Kate Heiby (Christiansfeld) blev alle genvalgt.

Stævneudvalget

Carsten Jensen (KØK), Rikke Jensen (KØK), Kurt Juul (Lundsmark) blev alle genvalgt.

Erling Fjeldsted (Odin) var bestyrelsens repræsentant, og da han trådte ud af bestyrelsen, overtog Marcus Juul (Lundsmark) denne plads, da han jo kom ind i bestyrelsen.

Så manglede der 1, og det blev Hans Jørgen Kahl (Øster Lindet).

Redaktions- og ITudvalget

Henning Thomsen (DKK) og Jens Peter Olesen (Lundsmark) genopstillede, men Kristine Müller (KØK) gjorde ikke, og her kom Marcus Juul (Lundsmark) ind i stedet.

Holdturneringsudvalget

Joan B. Rasmussen (ViGo'e) genopstillede, men det gjorde Ole Reeckmann (KØK) og Susanne Boesen (Ejby) ikke. I stedet kom Lene Blomsterbirk (KØK) og Søren L. Christensen (Mjølner) ind. Sidstnævnte som bestyrelsens repræsentant.

Ordensudvalget 

Vivi Reeckmann (KØK) var på valg og genopstillede.

Ordensudvalgssuppleanter

Hans Christian Bruun (Skrave) og Lene Thomsen (Lunderskov) genopstillede begge.

Indendørs- og udendørs træf udvalg

Disse udvalg er der ikke valg til, da de består af folk der har meldt sig frivilligt.

Regelændring

Det er såmænd ikke så meget en ændring, men mere en afskaffelse.

"Valgfrit område" afskaffes, så der kun er "inde" og "ude".

Se denne nyhed om ændringen.

Referatet 

Og her til sidst et link til referatet.