DKU's 16. generalforsamling 2019 hos Caverion i Fredericia

 

Vi afholdt igen generalforsamling i Caverion's kantine.
Ulla Jensen, ViGo'e var ordstyrer og gjorde det igen perfekt.

Jeg vil ikke referere formandens og udvalgenes beretninger, men kun kort fortælle om fremtidsplanerne.

DKU arbejder sammen med DGI om holdturneringerne, og vi ændrer vores regioner så de passer ttil DGI's.
Det er ikke noget der har indflydelse på vores regioner, bortset fra at Sydjylland deles i 3. Disse 3 regioner starter med at samarbejde om holdturneringerne, såledet at alt er uforandret.
Puljer med 6 hold i holdturneringerne er kommet for at blive, når ellers det er muligt.
Ved stævnerne går vi over til at der er semifinaler for både damer og herrer (og mixed ved par),  Ved individuelle stævner er der dermed 72 spillere i gang i semifinalerne og ved parkrolf er der 48 par i gang.
Da der nu skal skaffes flere præmier og det er længe siden vi har skruet på priserne, sættes de op til 180 kr for deltagelse og 40 kr for teltplads. 60 kr for børn under 13 år og gratis for børn under 5 år.
Og så vil vi stramme lidt op over for dommerne. Dette bliver offentliggjort op til stævnet.

Kassereren offentliggjorde regnskabet og der var et overskud på ca. 18.760,- kr. 
Bugettet kommer til at ligne det aflagte regnskab, med visse justeringer. Forventet overskud vil ligge på 16.200 kr.

Ved valgene var der på intet tidspunkt kampvalg. Det var faktisk svært at få nogen til at melde sig til noget som helst.
Bestyrelsen
Peter L. Christensen, KØK og Per Meisner, Østerbro var på valg, og der var genvalg til begge.
Bestyrelsessuppleant
Der skulle vælges en ny suppleant, da Per Meisner trådte ind i bestyrelsen ved Hans Peter Eriksens bortgang.
Tina Ulriksby, Østerbro blev nyvalgt og den anden suppleant Hans Jørgen Kahl, Øster Lindet  blev genvalgt.
Bilagskontrollant
Ulla Jensen, ViGo'e blev valgt.
Bilagskontrollantsuppleant
Sonja Rosendahl, ViGo'e blev genvalgt.
Ordensudvalg
Poul Knudsen, ViGo'e var på valg sammen med Hans Nielsen, Agrarerne, men da Hans ikke genopstillede, skulle vi finde en ny.
Poul genopstillede og blev valgt, og den nye blev Kirstine Kristensen, Agrarerne.
Ordensudvalgssuppleanter
Vivi Reeckmann, KØK og Erling Fjeldsted, Odin var på valg, og begge blev genvalgt.
Regel- og kursusudvalget
På valg var Erik J. Pedersen, Hårby og Peter L. Christensen, KØK,.
Erik genopstillede ikke, og i stedet trådte Jens Peter Olesen, Lundsmark ind.
Stævneudvalget
I stedet for Hans Peter Eriksen trådte Peter L. Christensen ind som en midlertidig nødløsning, så der skulle en ny i udvalget.
Den nye skal ifølge bestyrelsens beslutninger være en fra bestyrelsen, og Per Meisner, Østerbro er hermed indsat på den post.
Desuden var Per Schmidt, Baskerne på valg, og han blev genvalgt.
Redaktions- og IT udvalget.
Peter L. Christensen, KØK var eneste på valg, og blev genvalgt.
Holdturneringsudvalkget
Her var Lene Henriksen, KØK og Peder Rasmussen, Madholdet på valg.
Peder blev genvalgt uden de store sværdslag.
Søren Christensen, som er formand for Akademisk Kugleklub har i årets løb meldt sig ind i KØK, og da Både Lene Henriksen og Ole Reeckmann er fra KØK også, ville KØK få flertalt i udvalget.
Både bestyrelse og generalforsamlingen accepterede dette, så Søren regnes for at hans primære klub er Akademisk Kugleklub, hvor han jo trods alt er formand.

Det var vist det vigtigste. Vil man vide mere, bliver man nødt til at komme til generalforsamlingerne.