Få ledige pladser tilbage

 

Vi planlægger at lave en krolf-bustur til Rügen i Nordtyskland i 2019  - nærmere bestemt fra 7/7 til 11/7.
Inden vi går videre med planlægningen, vil vi gerne have en forhåndstilkendegivelse fra jer, om det har jeres interesse.
Dem, der forhåndstilmelder sig, vil selvfølgelig få mail senere om endelig tilmelding.
Forhåndstilmeldingen bedes sendt til mig på mailadresse: bjerregrethe6@gmailcom – og inden 1. december 2018.

Den endelige tilmelding er først 30. april 2019.
Der er plads til omkring 50 deltagere – så først til mølle …..

Her er et link til beskrivelsen.

Med venlig hilsen
Grethe Bjerre
DGI Krolf
tlf. 60626689

www.dgi.dk/krolf