DKU afholdt igen generalforsamling hos Caverion A/S i Fredericia.

Generalforsamlingen startede med lidt håndmadder, og i det hele taget gik hele generalforsamlingen stille og roligt i god ro og orden.

Ulla Jensen, ViGo’e var igen ordstyrer, og det klarede hun til UG med kryds og slange.

Beretninger

DKU står lidt i stampe med ca. 75 klubber og knap 2.800 spillere. Det er ikke alarmerende, men giver lidt panderynker.
Der har været samarbejde med DGI, og dette forsøges udbygget. Vi tror på at det vil styrke både DGI og DKU.
Bestyrelse og redaktions- og IT-udvalg tog afsked med Joan B. Rasmussen, ViGo’e, som har været DKU en god støtte i 10 år, fordelt i 2 perioder. Herfra skal der lyde en kæmpe tak til Joan, som selvfølgelig er velkommen til at vende tilbage endnu engang.

3 stævner er blevet afviklet med succes. Til VM 2018 prøver vi at lave både dame og en herre semifinaler. Det vil sige at 36 damer og 36 herrer kommer i gang, i stedet for kun 36 blandede.

Holdturneringerne blev også afviklet efter planerne. I år gøres muligheden for at et hold kan spille med dispensation permanent og vi prøver at gå op på 6 hold i puljerne. I nederste række går det ikke nødvendigvis op.

Regel- og kursusudvalget har skilt turneringsreglementet i holdturneringsreglementet og stævnereglementet. Der er kommet tilføjelser i begge, men det er arbejdsgange der i forvejen blev praktiseret der nu er kommet på skrift.
Desuden er spillereglerne oversat til engelsk og der er opbygget engelsksprogede hjemmesider, så vi bedre kan få krolfens budskab spredt ud over hele verden.
Kurserne afholdes af Erik J. Pedersen, Hårby, og alt er gået planmæssigt. Næste dommerkursus er 21. april i Glamsbjerg.

Redaktions- og IT-udvalget har indført nyt IT system, som ser ud til at fungere fint. Det har gjort det MEGET nemmere for DKU, som nu kan koncentrere sig om at trimme systemet yderligere.
Det nye system har bl. a. gjort det meget nemmere at rapportere medlemmer, og alligevel er der klubber der hænger i bremserne. Derfor får det nu konsekvenser IKKE at rapportere.
Det koster 400,- kr for medlemmer, uanset hvor mange medlemmer man har. Desuden kan man ikke tilmelde hold eller spillere til turneringer.

Der indføres snart en persondataforordning (GDPR) fra EU’s side, som både DKU og klubberne skal overholde. Det er noget DKU vil studere nærmere og nedkomme med hjælp til klubberne.
Til en start oplyses hermed at formænd og holdkaptajner offentliggøres på nettet med navn, tlf. og mail.

Økonomi

Økonomisk går det, på trods af et underskud på ca. 15.000 kr ganske godt. Underskuddet skyldes primært udgifter til nye telte og især ny software.

Se regnskabet her:

Regler på valg

Holdturneringsudvalget gjorde muligheden for at spille med dispensation permanent, men ville ændre muligheden for at holdet kunne spille om pokalen. I prøveperioden kunne de ikke, nu ville de give muligheden, så holdet havde noget at spille for. Altså var der 2 muligheder at vælge imellem.

1) Disp. hold kan ikke rykke op, men godt spille med om mesterskabet og pokalen.

  • 2) Disp. hold kan ikke rykke op, og heller ikke spille med om mesterskabet og pokalen.

Afstemningen afgjorde at det er 2) der er det gældende. Alt lige som i prøveperioden.

Valg

Da Joan B. Rasmussen, ViGo’e ikke ønskede genvalg, skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem.
Tidligere 1. suppleant Gerda Marcussen, Hullet var eneste kandidat og er nu i bestyrelsen.
Der var genvalg til Ole Reeckmann, KØK og kasserer Henning Thomsen, DKK.
2. suppleant Per Meisner, Østerbro rykker op som 1. suppleant, og til ny 2. suppleant blev Hans Jørgen Kahl, Øster Lindet valgt.

Hans Jørgen Kahl, Øster Lindet var tidligere 2. suppleant i ordensudvalget, og her kom Erling Fjeldsted, Odin ind i stedet for.
Vivi Reeckmann, KØK og Arne Vigen Hansen, Kongeå blev genvalgt til deres poster.

Bilagskontrollant og dennes suppleant, Ulla Jensen og Sonja Rosendahl – begge ViGo’e blev genvalgt.

I regel- og kursusudvalget var der genvalg til Henning Thomsen, DKK, Gerda Marcussen, Hullet og Svend Mikkelsen, Agrarerne.

Redaktions- og IT-udvalget skulle have en ny i stedet for Joan B. Rasmussen, ViGo’e, og det blev Jens Peter Olesen, Lundsmark.
Der var genvalg til Henning Thomsen, DKK.

Holdturneringsudvalget skulle også have nyt medlem, idet Lone Jørgensen, Hårslev trådte tilbage.
Søren Lyngdal Christensen, Akademisk Kugleklub og Ole Reeckmann, KØK var også på valg, men Ole er bestyrelsens repræsentant i udvalget, så han fortsatte per automatik.
Susanne Boesen, Ejby og John B. Petersen, Baskerne stillede op til kampvalg sammen med Søren, og det blev Søren og Susanne der blev valgt ind.

I stævneudvalget trak både Bent Sørensen, Tirslund og Karen Hansen, Køllerne sig, men da der var 2 der gerne ville stille op, faldt brikkerne på plads. De 2 nye er Rikke Jensen, KØK og Kurt Juul, Lundsmark.
Desuden var der genvalg til Carsten Jensen, KØK.

Der skal lyde en stor takt til Joan, Lone, Karen og Bent for indsatsen i de år de nu har været med. Ingen frivillige – ingen union.