Tilskud til projekter

Bestyrelsen har besluttet at støtte projekter der kan udbrede kendskabet til krolf, og eventuelt give flere medlemmer i klubberne eller måske endda flere klubber i unionen.

Der er i 2011 afsat en pulje på 6.000,- kr til diverse projekter.

Man kan ansøge om penge til annoncering i pressen. Alt efter projektets art og annoncens pris, vil DKU give et beløb i støtte.
Send en ansøgning til formanden med beskrivelse af projektet inkl. forventet annoncepris.

Desuden vil DKU give underskudsgaranti til visse projekter. Igen vil det være afhængig af projektets art og budget, hvor meget af et eventuelt hul i budgetterne vi vil lukke.
Send en ansøgning til formanden med beskrivelse af projektet inkl. et budget.

Login

Krolfermenu

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.