Rød tekst er ny.

Hvis andre har skudt kuglen ud af banen, er det gratis at komme ind igen. Kuglen genplaceres, hvor den kom fra, dog min. 6 cm fra andre kugler.

Kuglen forsøges så vidt muligt placeret så den ikke generer andre kugler.