Op • Historie • Diverse links • Dokumenter • Organisation • Klubber
 

Sponsorer


Optagelse i Dansk Krolf Union

Ønsker man at blive optaget i DKU, skal man kontakte bestyrelsen. Send eventuelt en mail til medlemsskab@krolf.dk
Bestyrelsen skal bruge klubbens vedtægter, hvis den er stiftet, ellers hjælper vi gerne med råd, vejledning og et sæt standardvedtægter (kan også fås i word format).

Medlemsskab for en klub koster i øjeblikket 100,- kr årligt plus 5,- kr pr. krolfspillende medlem.
Afgift pr. hold i holdturneringen er 150,- kr pr. hold pr. år (både dagligaen og hovedturneringen).
Afgift for at stille op i pokalturneringen er 30,- kr pr. hold pr. år.

Dansk Krolf Unions organisation

Hvis man vil se hvem der er valgt ind i bestyrelse og udvalg, så klik på adresselisten.

Bestyrelsen har delt landet ind i 9 regioner, men regionerne bruges foreløbig kun i holdturneringerne.
Vi har tilnærmelsesvis fulgt statens regioner, men delt 4 ud af statens 5 regioner i 2. Eneste undtagelse er Hovedstaden, som er den samme som statens.
Derfor har vi Nordjylland øst og vest, Midtjylland øst og vest, Sydjylland, Fyn, Storstrøm, Sjælland og Hovedstaden.

De vigtigste af Dansk Krolf Unions dokumenter er vedtægter, adresseliste og de vigtigste datoer.

Generalforsamlingen

Øverste myndighed er generalforsamlingen.

Alle klubber indmeldt senest på generalforsamlingen er stemmeberettiget med 1 stemme. Klubber med over 50 medlemmer har yderligere 1 stemme.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen og de konstituerer sig selv.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at tage sig af diverse opgaver, permanente udvalg så vel som udvalg der klarer en enkelt engangsopgave.

Udvalg

Der er i øjeblikket 5 permanente udvalg, hvor medlemmerne vælges på generalforsamlingen.

Regel- og kursusudvalget på 5 medlemmer bearbejder regelændringer til fremlæggelse på generalforsamlingen, hvor beslutninger om regelændringer vedtages.
Desuden har udvalget ansvaret for afholdelse af kurser.

Redaktions- og IT udvalget på 3 medlemmer skriver og udgiver unionens 2 blade Krolfposten og Stævneposten. Desuden er det dette udvalg der vedligeholder unionens hjemmesider, resultater og ranglister.

Stævneudvalget på 5 medlemmer arrangerer stævner. I skrivende stund er det DM, VM for par og VM.

Holdturneringsudvalget på 5 medlemmer har diverse holdturneringer som ansvarsområde. Det er både Hovedturneringen (1., 2. og 3. div.), Dagligaen (dagliga 1 og 2) samt pokalturneringen.
Desuden har dette udvalg nedsat nogle arbejdende underudvalg, som vi kalder regionsudvalg. De tager sig af holdturneringer i de respektive regioner.
Medlemmer af regionsudvalgene er ikke valgte medlemmer, men frivillige, og har dermed ingen bestemmelsesret. Holdturneringsudvalget bestemmer og regionsudvalget laver en del af arbejdet.
Der er i øjeblikket 3 regionsudvalg. Det er i øst, på Fyn og i Sydjylland.

Ordensudvalget er DKU's ombudsmand, om man vil. Klager kan indsendes til dette udvalg, specielt hvis det er en klage over et udvalg.
Klager over holdturneringen går normalt først gå til holdturneringsudvalget. Er man ikke enig i dette udvalgs beslutning, kan man gå til ordensudvalget. Der er et sæt regler specielt for dette udvalg.
Der er 3 medlemmer fra 3 forskellige klubber, plus 2 suppleanter fra endnu 2 forskellige klubber. De 3 afgør sagerne, men op til 2 af medlemmerne kan fra sag til sag skiftes med en suppleant, hvis en eller flere af de 3 er inhabile i en sag.


PLC 22-07-10